Tag: prophylaxis

  • Migraine Headache Prophylaxis

    Considering research sites as a random effect, post-hoc was performed in sensitivity analysis using mixed effect logistic regression models for binary results and linear models with mixed effects for interval results. Therapeutic or curative treatment of a sick animal or group of animals follows the diagnosis of infection and / or clinical disease in these…

  • Pre-exposure Prophylaxis To Prevent The Human Immunodeficiency Virus

    Om rekening te houden met de mogelijke toename van nefrotoxiciteit van combinaties, waaronder meerdere nefrotoxische middelen, werd een extra categorie gecreëerd, waaronder patiënten die vancomycine kregen en een intraveneus aminoglycoside. De categorie β-lactam die minder dan 24 uur werd toegediend, werd gebruikt als referentiegroep voor alle soorten operaties. Goedkeuring door de VA Boston Institutional Review…