Tag: preexposure

  • Pre-exposure Prophylaxis To Prevent The Human Immunodeficiency Virus

    Om rekening te houden met de mogelijke toename van nefrotoxiciteit van combinaties, waaronder meerdere nefrotoxische middelen, werd een extra categorie gecreëerd, waaronder patiënten die vancomycine kregen en een intraveneus aminoglycoside. De categorie β-lactam die minder dan 24 uur werd toegediend, werd gebruikt als referentiegroep voor alle soorten operaties. Goedkeuring door de VA Boston Institutional Review…